NYHET!!

Tryck på bilden ovan

för att läsa mer

 

Det unika med MILJÖINJEKTORN är följande:

     1. Luft blandas med vatten på ett mycket effektivt sätt

     2. Syresättningen sker nere vid bottenytan

     3. Pump och injektor är sammansatt till en enhet

     4.   pump och injektor är en enhet förloras ej någon energi på
     
grund av långa ledningar

    5. Man behöver ej några vatten och luftrörsledningar installerade

    6. Kompressorer eller luftfläktar behövs ej

     7. Cirkulationen i till exempel damm eller brunn blir mycket effektiv
        
grund av att luftbubblorna bildas nere vid bottenytan och har
         fritt
rörelserum upp till vattenytan

     8. Lätt att installera ,endast el och gummikabel

     9. Kan med lätthet flyttas runt i en damm till bästa effektivitet 

   10. Vi tillverkar små till akvarier, stora till bassänger och sjöar

   11. Tillverkas av rostfritt och syratåligt material

   12. Billiga underhållskostnader

   13. Billiga energikostnader

   14. Kan användas i kräft och fiskodlingar utan att skada fisk o kräftor

   15. Lätt  att förflytta och transportera

   16. Snabb igångsättning vid akut syrebrist i dammar eller bassänger

   17. Avlägsna sumpgas och dålig lukt i vatten utan att förbruka vatten
     
   eller tillsätta några främmande ämnen

   18. Låg bullernivå

   19. Lätt att kombinera med automatik

   20. Okänslig för grus och sten i bottenslammet, sugsilen är monterad
     
   över pumpen

   21. Miljöinjektorn är patentsökt