Verksamhet:


Försäljning av vibrerande skopa för sortering av gräv- och schaktmassor i olika funktioner. Genom att materialet kan sorteras direkt vid arbetsplatsen minskar transportkostnaderna samt behovet av naturgrusuttag från grusåsarna.

 
 

 


När man t ex ska plocka upp gatsten, är det ofromkomligt att inte få med sig grus och sand, men med
VIBRATORSKOPAN kommer man undan problemet.

Vid tillfällen när det lätt fastnar t ex: lera och kompakt jord är skopan ypperlig.

 

 Vidare kommer skopan väl till pass vid återfyllning av schaktmassor, för att få bort större sten.
  För tekniskt beskrivning av skopan   Tryck här